MAŁY PRZEGLĄD
  Mały przegląd jest adresowany do wszystkich posiadaczy rowerów jeżdżących sporadycznie, jako przegląd przed sezonem, oraz dla osób jeżdżących średnio intensywnie, jako drugi przegląd w trakcie sezonu.

  W momencie przyjmowania roweru na serwis dokonywane są wstępne oględziny, podczas których sprawdzamy zużycie elementów napędu, układu hamulcowego, linek i pancerzy oraz stan ogumienia.

  Sprawdzamy również wstępnie luz na łożyskach. W razie potrzeby sugerujemy wymianę poszczególnych komponentów. 

KONTROLA OGÓLNA STANU ROWERU

REGULACJA PRZERZUTEK

REGULACJA HAMULCY

SPRAWDZENIE POŁACZEŃ ŚRUBOWYCH

KONTROLA I UZUPEŁNIENIE CIŚNIENIA POWIETRZA

KASOWANIE LUZÓW NA ŁOZYSKACH KÓŁ

KASOWANIE LUZÓW NA STERACH

SMAROWANIE NAPĘDU

SPRAWDZIAN OGÓLNY ROWERU