ŚREDNI PRZEDLĄD
  Średni przegląd jest adresowany do wszystkich posiadaczy rowerów jeżdżących średnio intensywnie, jako przegląd przed sezonem, oraz dla osób jeżdżących intensywnie jako drugi przegląd w trakcie sezonu. Jest to kompleksowy i bardzo szczegółowy serwis całego roweru.

  W momencie przyjmowania roweru na serwis dokonywane są wstępne oględziny, podczas których sprawdzamy zużycie elementów napędu, układu hamulcowego, linek i pancerzy oraz stan ogumienia. Sprawdzamy również wstępnie luz na łożyskach.

  W razie potrzeby sugerujemy wymianę poszczególnych komponentów. 

1. KONTROLA OGÓLNA STANU ROWERU

2. REGULACJA PRZERZUTEK

3. REGULACJA HAMULCY

4. SPRAWDZENIE POŁACZEŃ ŚRUBOWYCH

5. KONTROLA I UZUPEŁNIENIE CIŚNIENIA POWIETRZA

6. KASOWANIE LUZÓW NA ŁOZYSKACH KÓŁ

7. KASOWANIE LUZÓW NA STERACH

8. SMAROWANIE NAPĘDU

9. SPRAWDZIAN OGÓLNY ROWERU

10. MYCIE ROWERU

11. KONSERWACJA I SMAROWANIE LINEK I PANCERZY

12. POMPOWANIE AMORTYZATORA POWIETRZNEGO

13. KONSERWACJA ZEWNĘTRZNA GOLENI AMORTYZATORA

14. JAZDA TESTOWA


CENA 100 ZŁ